artykułów: 62
strona: ‹  1  2  3  4  5  6  7  › 
Windows XP · 08.10.06 16:44 · 21.01.12 08:51
Start > Uruchom > control userpasswords2

1. Zaznacz konto użytkownika z listy (to które ma być automatycznie zalogowane do systemu)
2.  [...]
Windows · 25.04.07 13:43 · 21.01.12 08:52
[code]@ECHO OFF
FOR /F "TOKENS=1-4 DELIMS=/- " %%a IN ("%date%") DO SET yy=%%a& SET mm=%%b& SET dd=%%c
FOR /F "TOKENS=1-3 DELIMS=:.,"  [...]
Windows XP · 16.12.04 11:34 · 21.01.12 08:56
Error Message: Cannot Find WindowsSystem32hal.dll

rozwiązanie: www.kellys-korner-xp.com/xp_haldll_missing.htm
Windows · 12.08.03 00:00 · 12.08.03 00:00
przekierowac porty:
dla Buddyphone 2: UDP 700
dla Buddyphone 4: UDP 700, UDP 5060 (700 i 5060 - rozmowa), TCP 700 (przesylanie plikow)
Windows · 05.08.11 11:39 · 05.08.11 11:42
Włączenie/wyłączenie silnej ochrony klucza prywatnego - w rejestrze (regedit):

NIE: HKLM\\Software\\Policies\\Microsoft\\Cryptography  [...]
Grafika · 01.02.07 11:47 · 18.01.12 22:23
Problem:

Podczas uruchamiania Corela 9 PL (PC) pojawiają się następujące komunikaty:
"Załaduj plik konfiguracyjny Statusbar  [...]
PHP · 30.01.12 17:18 · 30.01.12 17:18
Aby uniknąć problemów z relatywnymi ścieżkami w przypadku skryptów PHP
uruchamianych przez cron w środowiskach Li~/Unixowych,
np.  [...]
Linux · 18.01.12 10:41 · 06.11.12 16:57
Debian

Instalacja Debian 6
    Instalacja w wersji NetInst
    Pobrać obraz ISO ostatniejwersji (Instalacja przez sieć)  [...]
Windows · 26.08.03 00:00 · 16.01.04 12:07
Musisz zainstalować pakiet (install the package).
W Delphi, wybierz Component Install Packages...
Klik Add i wybierz plik "dclqrt70.bpl"  [...]
strona: ‹  1  2  3  4  5  6  7  ›